Home

Upphandlingar

Hos oss hittar du alla offentliga upphandlingar som finns ute just nu. Vi samlar aktivt in information om alla offentliga upphandlingar som kommer ut på marknaden och tillgängliggör dom för dig i Opic. Allt samlat i en komplett tjänst. Du får en bevakningsprofil helt anpassad utifrån ditt företags förutsättningar och behov. På så. Bevaka upphandlingar i offentlig sektor - en mängd affärsmöjligheter. Opic Upphandlingskoll är marknadens mest använda tjänst för att hitta affärsmöjligheter inom offentlig sektor. Läs mer och beställ nu Sök upphandlingar. Varje år upphandlas det för närmare 640 miljarder kronor och det kommer ut cirka 20.000 upphandlingar per år. Sök bland pågående upphandlingar och hitta nya affärsmöjligheter idag Planerade upphandlingar. Stockholms stad gör varje år en sammanställning över de upphandlingar som planeras under året. Lämna anbud. Stockholms stad använder systemen Kommers och TendSign för att annonsera upphandlingar. Lär dig mer om hur du lämnar anbud. Dialog för bättre upphandlingar Fastighetsverkets upphandlingar på e-avrop. 21.12.2018 | Entreprenadupphandlingar. Landskapets fastighetsverk övergår nu till elektronisk upphandling med hjälp av plattformen e-Avrop. Våra upphandlingar kommer fortsättningsvis att finnas på hemsidan under Upphandling och därifrån... Läs mer om Fastighetsverkets upphandlingar på e.

Elektroniskt upphandlingsverktyg. Vi använder oss av verktyget TendSign för upphandlingar. Allt som gäller våra upphandlingar publicerar vi där. Efter registreringen i TendSign kan ni hämta all information om våra pågående upphandlingar. Du som anbudsgivare och anbudssökande ska lämna anbud och anbudsansökningar elektroniskt via. Så håller du koll på FMV:s upphandlingar. Du registrerar dig kostnadsfritt hos Kommers Annons. Genom att ladda hem upphandlingens förfrågningsunderlag så får du automatisk avisering om eventuella ändringar, och förtydliganden av förfrågningsunderlagen, annullering samt frågor och svar. Som potentiell anbudsgivare har du ansvaret att.

Sök offentliga upphandlingar - Mercell Opi

Samtliga svenska upphandlingar. Pabliq uppdateras dagligen med nya svenska upphandlingar. Bevaka så många branscher du önskar utan extra kostnad. Anbudskonsulttjänster. Ta hjälp av någon av våra erfarna anbudskonsulter som gärna hjälper er med att läsa upphandlingsdokumenten, anbudsskrivning, rådgivning, granskar, överprövar och mer Aktuella upphandlingar under offentlig upphandling. Bevaka med Pabliq Bevaka samtliga upphandlingar på ett och samma ställ Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika

Upphandlingar. Spelinspektionen köper in varor och tjänster till ett värde av cirka 16 miljoner kr per år och sker i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Läs mer om upphandling Norrköpings kommuns upphandling- och inköpsenheten utför upphandlingar av olika varor och tjänster, ofta ramavtal, åt Norrköpings kommun och de kommunägda bolagen. Enheten är en inköpscentral och genomför också i vissa fall samordnad upphandling av ramavtal bland annat tillsammans med Linköpings kommun och andra kommuner. Länk till. Observera att upphandlingar via kvalificeringssystem som regel inte annonseras. Användningen av UNCE kommer att ske successivt. Vi kommer att informera om vilka kommande upphandlingar som kommer att genomföras i UNCE i vår upphandlingsplan på vår hemsida eller via UNCE

Upphandlingar Låt oss hjälpa er! Vi hjälper till med er entreprenadupphandling, vi tar fram förfrågningsunderlag som i kombination med vårt stöd under entreprenadtiden minimerar risken för taktisk prissättning i entreprenaden. Vi är specialiserade på ramavtal för beläggning men genomför även upphandlingar inom mark och anläggning, objektsupphandlingar, maskintjänster. Alla inköp och upphandlingar ska ske med utgångspunkt i LOU:s grundprinciper om: Likabehandling: Alla leverantörer ska behandlas lika. De ska exempelvis ges samma information, samtidigt. Icke-diskriminerande: Exempel på diskriminering är att utesluta en leverantör, direkt eller indirekt, med anledning av leverantörens nationalitet. Detta. Upphandlingar. Den årliga volymen för Helsingfors stads upphandlingar är cirka fyra miljarder euro, vilket gör Helsingfors till Finlands största offentliga upphandlare. Helsingfors har förbundit sig till att främja miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar i sina upphandlingar upphandling. process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor eller större organisationer och som regleras av speciella lagar och regler Mercell Holding AS. Part of the Mercell Group, one of Europe's leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market

Bevaka upphandlingar - Opi

 1. Vi har högt ställda krav på material, utformning och arbetsmetoder i våra upphandlingar. På det sättet kan vi påverka hur mycket utbyggnaden påverkar miljön. Det gäller också social och ekonomisk hållbarhet, med krav på exempelvis arbetsmiljö och affärsetik. Läs om landstingets uppförandekod för leverantörer
 2. Vi har samlat alla offentliga upphandlingar i en komplett databas för att säkerställa att du inte går miste om viktiga affärsmöjligheter. Kom igång med Pabliq redan idag och upptäck hur du kan göra nya affärer, öka försäljningen och samarbeta med dina kollegor genom hela anbudsprocessen. Allt på ett och samma ställe
 3. Analysera upphandlingar och rättsfall Sök bland rättsfall och analysera upphandlingar från Sverige och Europa i rättsfalls- och upphandlingsbiblioteket. Dynamiskt inköpssystem - DIS Mercell TendSign Upphandlingsverktyg erbjuder processer för dynamiska inköpssystem som möjliggör en sund konkurrensutsättning av leverantörer
 4. Här hittar du information om våra upphandlingar och ramavtal och hur du gör om du vill bli leverantör till Halmstads kommun. Kommunen gör inköp för flera miljarder kronor varje år. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Lagarna är till för att ge alla företag möjlighet att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till.
 5. Dialog för bättre upphandlingar. För att öka kvaliteten i stadens upphandlingar välkomnas kunskap och erfarenhet från marknadens aktörer. Det sker genom konkurrensneutrala dialogformer. Dialogformerna som staden använder är följande: muntliga dialog-/informationsmöten med marknadens aktörer

Välkommen till Trafikverkets Leverantörsportal. Trafikverkets leverantörsportal (Kommers Annons) är en kostnadsfri tjänst för dig som vill hitta upphandlingar, ta emot direktförfrågningar och lämna e-anbud eller enkla offerter. Skapa ett kostnadsfritt konto redan idag Vad är sysselsättningskrav och varför ställs de? Bidrar kraven till att öka sysselsättningen bland de som står längst från arbetsmarknaden? Hur påverkar syss.. Kalix Näringslivsnytt, Kalix. 520 likes · 4 were here. Kalix Näringslivsnytt - för dig som är företagare, går i tankarna på att starta eget eller bara vill hålla dig ajour kring näringslivet i Kalix

Sök upphandlingar - Offentligaupphandlingar

För upphandlingar med lägre värde gäller bara de nationella upphandlingsreglerna, men myndigheterna måste alltid följa EU:s principer om likabehandling och öppenhet. Delta i en offentlig upphandling - dina rättigheter Upphandling i andra EU-länder Sätt upp en bevakningsprofil och få en konkret överblick av de offentliga upphandlingar som matchar just era affärsområden. Så fort en offentlig upphandling som matchar din profil publiceras kommer du få veta det. Studera arkiverade upphandlingar, favoritmarkera, kommentera och dela med era kollegor - allt på ett enkelt och smidigt sätt Kommers Annons. Alla Sidas upphandlingar utannonseras på webbplatsen Kommers Annons. Där kan du anmäla intresse för en upphandling, ladda ner bilagor och ställa frågor. Du kan också läsa om planerade, pågående och avslutade upphandlingar. Kommers Annons webbplats Saltviks kommun Lillängs 14, Nääs 22320 Ödkarby. Telefon: 018-48900 E-post: info@saltvik.a Upphandlingar. Östersunds kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 900 miljoner kronor varje år. Upphandlingskontoret är kommunens upphandlingsenhet som även stödjer alla länets kommuner i upp­hand­lings­frågor. Förvaltningarna genomför en stor del av kommunens upphandlingar själva. Pågående upphandlingar

Små upphandlingar dvs upphandlingar under under nationella tröskelvärden annonseras här på stadens hemsida. Upphandling av skogs- och parkarbetstjänster 2021-2023. 22.12.2020. Raseborgs stad begär anbud på skogs‑ och parkarbetstjänster samt vassklippning. Avtalstiden är 1.2.2021 ‑31.12.2023 När det är möjligt genomför vi upphandlingar tillsammans med andra myndigheter, till exempel Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Statens fastighetsverk. Hur går en upphandling till? Upphandling på Fortifikationsverket sker i flera steg och nedan ser du hur processen kan se ut

Upphandlingar; Upphandling Statkraft Sverige har detaljerade riktlinjer som ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och att alla leverantörer ska behandlas lika Aktuella upphandlingar. Våra upphandlingar regleras av Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (SFS 2007:1092), LUF. Alla våra upphandlingar hanteras elektroniskt via Visma Tendsign som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen där komplett förfrågningsunderlag finns att hämta All offentlig upphandling för Södertälje kommun genomförs av Telge Inköp AB, som också ansvarar för upphandlingar för Telgekoncernen, Nykvarns kommun, Salems kommun, Flens kommun, Katrineholms kommun och Vingåkers kommun. Upphandlingarna som genomförs av Telge Inköp har ett årligt värde på cirka 3 miljarder kronor Annonserade upphandlingar; Rubrik Publicerad Organisation Område Anbud-/Ansökningsdag; Snöröjning Orsa kommun: 2021-06-22 Mora kommun 90620000: Snöröjning: 2021-07-23 3 dagar kvar: Snöröjning Orsa kommun: 2021-06-22. Här hittar du information om kommunens aktuella upphandlingar, samt vad som gäller om du som företagare vill delta i en upphandlingsprocess. Markaryds kommuns upphandlingsfunktion är placerad under ekonomiavdelningen. Så långt det är möjligt ska samverkan ske inom Markaryds kommun för att uppnå samordningsvinster

Låg risk för spridning av coronaviruset i Sverige

Stockholms stads upphandlingar - Stockholms sta

 1. Upphandlingar. Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, undersökningar och utredningar. Hitta på sidan. Aktuella upphandlingar
 2. Aktuella upphandlingar. Här är en sammanställning av alla våra kommande större upphandlingar
 3. Förhandsannonsering av planerade upphandlingar. En upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) kan välja att förhandsannonsera för att utnyttja möjligheten att förkorta anbudstiden. Förhandsannonsering i syfte att förkorta anbudstiden utgör inget undantag från den generella skyldigheten att publicera en annons om.
 4. Upphandlingar. Åda Ab är en upphandlande enhet enligt 5 § lag om offentlig upphandling FFS (2016/1397). Detta innebär att Åda Ab är upphandlande enhet för sina ägare som sedan köper tjänster från bolaget. Alla aktieägare har rätt att ta del av de tjänster som Åda Ab erbjuder. Till höger hittar du de upphandlinganvisningar som.

Upphandlingar som levererat i tid, inom budget och med uppnådda mål för verksamheten. Vi kommer att visa på exempel som belyser framgångsfaktorerna samt metoder och process för användarcentrerad kravställan, och hur du använder Agila kontrakt inom LOU Upphandlingar. Aktuellt om näringsliv. Centrumutveckling och Årets Stadskärna. För mig som är företagare eller vill starta företag. Om näringslivet i Simrishamns kommun. Upphandlingar. Show submenu. E-faktura till Simrishamns kommun. För dig som vill bli leverantör

Upphandlingar Landskapets fastighetsver

Säkerhetsskydd vid upphandlingar och affärsavtal Myndigheter som gör vissa typer av upphandlingar med koppling till säkerhetskänslig verksamhet ska teckna ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören där det framgår vilka krav om säkerhetsskydd som gäller för upphandlingen Planerade upphandlingar. Nästa publicering av inköpstidplanen planeras att ske den 7 september 2021. Trafikverkets inköpstidsplan som pdf-fil. Trafikverkets inköpstidsplan som excel-fil Alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar finns samlade i plattformen e-avrop. Landskapsregeringens upphandlingar på e-avrop Publicerad 2.11.2018 kl. 14:5 Aktuella upphandlingar som annonseras. Länk till upphandlingar som Linköpings universitet annonserar just nu Är du leverantör och vill lämna anbud på en upphandling till Linköpings universitet? För att läsa/hämta ut förfrågningsunderlag eller lämna anbud på upphandlingar krävs ett anbudsgivarkonto som skapas via Visma TendSign Försäkringar, källsorteringsutrustning och konsult för projektering -detta är några av de upphandlingar som pågår just nu. 2021-04-21 Takbyten, glasmästeritjänster och förbränning av brännbart kärlavfall -detta är några av de upphandlingar som pågår just nu

Upphandlingar - Bolagsverke

 1. Upphandlingar. Här kan du se aktuella upphandlingar. Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn). Pågående upphandlingar
 2. Alla upphandlingar som uppnår ett visst värde skall publiceras på ett så sätt att de konkurrensutsättas effektivt. Därför väljer de flesta upphandlande myndigheter att publicera upphandlingarna i en allmän tillgänglig databas som gör det enkelt för privata bolag att söka och hitta offentliga upphandlingar
 3. Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel.Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG.Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1]Lagen trädde i kraft 2017-01-01 och ersatte tidigare lag som i sin tur trädde i.

Aktuella upphandlingar - FM

 1. FMV:s leverantörsportal (Kommers Annons) är en kostnadsfri tjänst för dig som vill hitta upphandlingar, ta emot direktförfrågningar och lämna e-anbud eller enkla offerter. Skapa ett konto och börja bevaka upphandlingar redan idag! Vill du veta mer? Registrera konto idag. Det är helt kostnadsfritt. Upphandlingsbevakning
 2. Upphandlingarna i denna upphandlingsplan planeras annonseras under 2021 och 2022. Under 2021 annonserar vi upphandlingar inom flera områden, se vilka de är i upphandlingsplanen som du kan ladda ner till höger. Fyra av upphandlingarna ingår i nya ramavtalsområden: Möbler återbruk inkl tillhörande tjänster. Säker digital kommunikation
 3. Alla våra upphandlingar sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling och stadens policys och riktlinjer. Anbud till Trollhättans Stad lämnas i de allra flesta fall i Visma Opic, vilket är det elektroniska upphandlingssystem som vi använder. Mer information om upphandling
 4. Regeringen föreslår förenklade upphandlingsregler. Publicerad 03 juni 2021. Torsdagen den 3 juni 2021 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag om ett förenklat regelverk för icke direktivstyrda upphandlingar. Flera av de förslag som lämnas ligger i linje med vad vi tidigare argumenterat för
 5. Öppna upphandlingar där värdet överstiger 193 000 Euro (cirka 1 919 771 kronor) annonseras även i Europeiska Gemenskapens Tidning (EGT). På Konkurrensverkets hemsida finns information om regelverk, svar på vanliga frågor och praktiska vägledningar för offentlig upphandling
 6. ister Lena Micko i en debattartikel på Upphandling24. Hon föreslår höjda direktupphandlingsgränser för sociala tjänster så att idéburna aktörer lättare ska kunna utföra tjänster åt det allmänna

Hållbara upphandlingar. Vi ställer hållbarhetskrav på alla våra leverantörer och entreprenörer i alla upphandlingar. Både miljökrav och sociala krav det handlar om allt från fordon, kemikalieanvändning till att arbetsrättsliga villkor som avtalsenliga löner och att arbetarna ska ha rätt till semester Current procurements. We advertise our procurement in Optica Visma's system TendSign: TendSign website. Procurements which exceed in quantity the threshold values may also be found in the EU electronically database TED Observera! Dessa upphandlingar är ej ännu annonserade. Annonserade upphandlingar hittar du på sidan Upphandling.Piteå kommun annonserar sina upphandlingar via Kommers, för att få uppdateringar om annonserade upphandlingar gå in på www.kommersannons.se och skapa ett konto.. Vid frågor om nedan kommande upphandlingar vänligen kontakta inkop@pitea.se Pågående upphandlingar Här kan du se Sundsvalls kommuns pågående upphandlingar. Ramavtal Ramavtal är ett avtal med uppgjorda villkor som gäller för hela kommunen. Upphandling och inköp, regler Kommunens upphandling och inköp styrs av lagar, krav och riktlinjer. Här ser du några av de mest vanligt förekommande

Offentlig upphandling för leverantörer Pabli

TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av tillägget till EU:s officiella tidning där offentliga upphandlingar i EU publiceras. Varje år publiceras 746 000 meddelanden om tilldelning av kontrakt, varav 235 000 gäller upphandlingar till ett värde av cirka 545 miljarder euro https://almedalsveckanplay.info/61446Under årets digitala Almedalsvecka kommer Forbo tillsammans med Golvkedjan presentera och diskutera resultatet från demo..

Video: e-Avrop - Upphandling när den är som enklas

Så kan du hålla björnen borta vid sommarstugan eller husetSkogskyrkogården | Riksantikvarieämbetet

Offentlig upphandling - Wikipedi

Enklare upphandlingar Att göra upphandlingsreglerna enklare och mer flexibla är en prioriterad fråga för mig, skriver civilminister Lena Micko i en debattartikel på Upphandling24 . Hon föreslår höjda direktupphandlingsgränser för sociala tjänster så att idéburna aktörer lättare ska kunna utföra tjänster åt det allmänna Upphandling. Under 2018 annonserades 18 500 upphandlingar till ett värde av 782 miljarder kronor i Sverige. Det finns alltså stora affärsmöjligheter för dig som företagare genom att handla med offentlig sektor. Under 2020 gjordes ungefär 100 upphandlingar som resulterade i ett eller flera färdiga avtal genom enheten för någon eller.

Upphandlingar- Spelinspektione

Fairdeal Group | 2,340 followers on LinkedIn. Branschexperter inom offentlig upphandling-specialister inom facility management, säkerhet, parkering, städ och avfall. | Fairdeal Group AB är ett. Swedish: ·indefinite plural of upphandling Definition from Wiktionary, the free dictionar Ny energimärkning från 2021. Frågor och svar om nya energimärkningen för belysning. Frågor och svar nya energimärkningen kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv-apparater och digitala bildskärmar. Dubbla energimärkningsetiketter. Säljstopp för vissa vitvaror, tv-apparater och datorskärmar efter 30 november 2021 Alla upphandlingar ska utifrån ett livscykelperspektiv bidra till kostnadsreduktion genom att fokusera på rätt pris, rätt funktion, rätt kvalitet, hög säkerhet och liten miljöpåverkan. Samverkan. Upphandling ska ske i nära samverkan mellan upphandlare, berörda funktioner och den slutliga användaren Vetenskapsrådet upphandlar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla aktuella upphandlingar och eventuella förhandsannonser publiceras via systemstödet Kommers

Upphandlingar - Norrkopin

Upphandlingar. Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, undersökningar och utredningar. Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och avropar från de statliga ramavtalen. Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska. Upphandlingar; Dela Mejla sidan Dela på LinkedIn Dela på Facebook Dela på Twitter Stäng Upphandlingar. Område Beräknat klart Kontakt; AV och distansmöten: 2022-06 : Renée Skiver: Cirkulära möbelflöden: 2021-10 : Niklas Björns: Datacenter.

Upphandlingar Stockholm Vatten och Avfal

Aktuella upphandlingar. Melleruds kommun annonserar alla sina upphandlingar elektroniskt via upphandlingssystemet e-Avrop . Parallellt annonseras de även här på denna sida, se nedan. En del av våra upphandlingar gör vi ihop med övriga Dalslandskommuner, även dessa annonseras via e-Avrop. På e-Avrop kan du som är leverantör hämta och. De upphandlingar vi gör enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) finns även på Valfrihetswebben.se. Detta är en nationell webbplats för obligatorisk annonsering av tjänster enligt LOV. Här hittar du uppdrag i alla kommuner och landsting som infört ett valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Besöksadress: Kommunkansliet Godbyvägen 448. Kommunkansliets besökstider: Vardagar 9.00-15.00 Tel vxl: +358 18 32 910 Fax: +358 18 329 115 info@jomala.a Aktuella upphandlingar inom Leksands kommun publiceras i Visma Tendsigns annonsdatabas. Klicka på länken för att se vilka upphandlingar som pågår just nu, samt för att ta del av respektive förfrågningsunderlag. Vid problem att hämta handlingar kontaktas Visma Tendsigns växel, tfn nr 077-673 00 00

Vidta försiktighet vid eldning | Länsstyrelsen Gävleborg

Upphandlingar - Sbl

Upphandlingar inom gata, trafik och park. Vi annonserar i Visma Opic vid upphandlingar inom gata, trafik och park. Registrera ett konto hos dem om du vill hålla dig uppdaterad och få meddelande om nya upphandlingar. Aktuella upphandlingar i Visma Opic. Övriga upphandlingar. För övriga varor och tjänster använder vi e-Avrop Upphandlingar och inköp keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up. Upphandlingsavdelningen. Medicinsk teknik. Varuförsörjningen. Aktuella upphandlingar. För dig som vill bli leverantör. Hållbar upphandling. E-handel. Press keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up. Så jobbar vi med keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up Upphandlingar. Här presenterar vi aktuell information om Almi Företagspartners upphandlingsverksamhet. Både våra aktuella och planerade upphandlingar. Du hittar också information om hur vi arbetar med upphandling och hur du kan öka dina chanser att bli leverantör till Almi Företagspartner AB Hitta aktuella upphandlingar, skapa förfrågan och utvärdera svaren. Se video Testa Gratis. Funktioner för att hjälpa er att vinna. Diviso är optimerat för att strukturera och effektivisera anbudsprocessen. Aktuella byggupphandlingar. Den lätta vägen till nya projekt

Gösjön - Högsby kommunFMV - KarriärföretagenÅlgräs och blåmusslor får skydd vid Hjältö lerorTaktiskt luftvärn utanför Tripoli, uppdateradGamleby - Bostadsbolaget Västervik

Upphandlingar. Kustbevakningen upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145), vilket innebär att upphandlingsverksamheten grundar sig på de EG-rättsliga principerna om: Inom Kustbevakningen är det Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen som står för den största upphandlingsvolymen, i huvudsak av fartyg, båtar och. Matchning med relevanta upphandlingar från krav, kompetens och kvalifikationer från data i upphandlingsdokumenten. Smart arbetsflöde för rangordning av aktuella upphandlingar och kvalificering av krav och möjligheter . Skräddarsydda sammanfattningar av relevanta upphandlingar på 3-7 sido På upphandlingar vars värde uppgår till minst EU-tröskelvärdena tillämpas vad som i 1-10 och 14-16 kap. föreskrivs om upphandlingskontrakt. Vid upphandlingar vars värde uppgår till minst EU-tröskelvärdet ska något av de förfaranden som avses i 5 kap. iakttas Upphandlingar. När AllboHus, som är ett kommunalt ägt bolag, köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste Lagen om offentlig upphandling 2016:1145 (LOU) följas. AllboHus kan inte välja om LOU ska tillämpas eller inte eftersom det är LOU som beskriver hur förfarandet ska gå till när något ska köpas